CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

 

Výroční zpráva za rok 2015
PDF Výroční zpráva, 294 kB   PDF Zpráva představenstva, 255 kB  PDF Účetní závěrka, 297 kB  PDF Zpráva auditora, 6.2 MB

Pololetní zpráva za rok 2015
PDF Zpráva, 4.4 MB

Výroční zpráva za rok 2014
PDF Výroční zpráva, 2.7 MB   PDF Zpráva představenstva, 156 kB   PDF Rozvaha, 58 kB  
PDF Výkaz zisků a ztrát, 41 kB   PDF Příloha k účetní závěrce, 1.2 MB

Výroční zpráva za rok 2013
PDF Textová část, 976 kB    PDF Účetní závěrka s přílohou, 229 kB   PDF Zpráva auditora, 622 kB

Pololetní zpráva za rok 2013
PDF Textová část, 343 kB

Výroční zpráva za rok 2012
Text zprávy (PDF, 1 MB)
Tabulková část (Excel, 59 kB)

Pololetní zpráva za rok 2012
Text zprávy (PDF, 351 kB)
Tabulková část  (Excel, 153 kB)

Výroční zpráva za rok 2011
Text zprávy (PDF, 644 kB)
Tabulková část (Excel, 54 kB)

Pololetní zpráva za rok 2011
Text zprávy (PDF, 196 kB)
T
abulková část  (Excel, 153 kB)

Výroční zpráva za rok 2010
Text zprávy (PDF, 988 kB)
Tabulková část (Excel, 54 kB)

Pololetní zpráva za rok 2010
Tabulková část (Excel, 158 kB)

Výroční zpráva za rok 2009
PDF PDF, 1 MB
Tabulková část (Excel, 54 kB)
Příloha k účetní závěrce (Word, 17 kB)

Výroční zpráva za rok 2008
PDF PDF,  959 kB
MS Word MS Word, 138 kB + tabulky MS Excel Excel, 54 kB

Výroční zpráva za rok 2007
Tabulková část (Excel, 57 kB)
Příloha k účetní závěrce (Word, 63 kB)

Pololetní zpráva za rok 2007
Text zprávy (PDF, 63 kB)
Tabulková část (Excel, 160 kB)

Výroční zpráva za rok 2006
Tabulková část (Excel, 54 kB)
Příloha k účetní závěrce (Word, 17 kB)
Auditorská zpráva (PDF, 418 kB)

Pololetní zpráva za rok 2006
Text zprávy (PDF, 67 kB)
Tabulková část (Excel, 200 kB)

Výroční zpráva za rok 2005
Text zprávy (PDF, 202 kB)
Tabulková část (Excel, 401 kB)

Pololetní zpráva za rok 2005
(formát PDF, 21 stran, 263 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)  

Výroční zpráva za rok 2004
Titulní strana a obsah (formát PDF, 61 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)
Text (formát PDF, 108 kB)
Tabulková část (formát MS Excel, 272 kB)
Auditorská zpráva (formát PDF, 1.000 kB)
Zpráva dozorčí rady (formát PDF, 62 kB)
Dílčí zpráva o významných soudních věcech, Dílčí informace o exekuci majetku Marešových (formát PDF, 93 kB)

Závěrka (formát MS Excel, 213 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)   
Příloha k závěrce (formát PDF, 105 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...) 
 

Pololetní zpráva za rok 2004
(formát PDF, 17 stran, 197 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)  

Výroční zpráva za rok 2003  
(formát PDF, 23 stran, 241 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)

Pololetní zpráva za rok 2003
Text (formát PDF, 33 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)
Výkazy (formát MS Excel, 203 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)   
Změny v pololetní zprávě 2003 oproti výroční zprávě za rok 2002
Stanovisko k dopisu auditora ze dne 18. 6. 2003

Výroční zpráva za rok 2002  

Pololetní zpráva za rok 2002
Text (formát PDF, 94 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)
Výkazy (formát MS Excel, 220 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...) 

Výroční zpráva za rok 2001 

Pololetní zpráva za rok 2001
Text (formát RTF, 62 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)
Výkazy (formát MS Excel, 220 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...) 

Výroční zpráva za rok 2000