CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

 

 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI    

 

Likvidátor:

Mgr. Ing. Antonín Továrek

 
 

 

Představenstvo:

Mgr. Ing. Bohumil Kaduch
Ing. Pavel Tyleček

 
  

 

Dozorčí rada:

Ing. Jiří Rak
Ing. Václav Kunc
JUDr. Josef Knot


 
 
Dosavadní členové představenstva (Ing. Kroiher, Ing. Kroupar, Mgr. Žák) a dozorčí rady (Ing. Eret, Ing. Kašpar) byli odvolání valnou hromadou dne 21.9. 2006.

Dosavadnímu generálnímu řediteli Dr. Vratislavu Šlajerovi skončilo funkční období a pracovní poměr ve společnosti dne 31.8. 2006.

Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady dne 21.9. 2006 (PDF, 1.2 MB)

 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE

 

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. - v likvidaci
 

Formální sídlo zapsané dosud v obchodním rejstříku:

     Vila CONSUS Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4 - Spořilov

 

Skutečné sídlo:
   tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
   Tel.: 538 728 960, 538 728 968, Fax: 545 216 555

 

 

AKTIVITY

Spravování a zhodnocování majetku Fondu

Finanční investiční podnikání

Operace na sekundárním trhu

Poradenská činnost a aktivní účast na správě společnosti

 

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne 4.2.2002 č.j. 41/E/18/2001/4 podle § 30 odst. 6 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, odňala společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., povolení ke vzniku investičního fondu. Rozhodnutí bylo doručeno fondu dne 11.2.2001. Rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť fond podal proti rozhodnutí rozklad. Napadeným rozhodnutím byl vyloučen odkladný účinek podání rozkladu.
Dne 11.2.2002 přijalo představenstvo fondu opatření k okamžitému zastavení obchodů s cennými papíry, které jsou předmětem kolektivního investování.

Usnesení Nejvyššího správního soudu
Usnesení ze dne 9.10.2003 (JPG, 117 kB)
Komentář k Usnesení Nejvyššího správního soudu

Usnesením mimořádné valné hromady z 30.12.2003 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace s účinností od 1.1.2004.

 

  Výpis z obchodního rejstříku on-line

Kopie Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 26.3.2003 

 

Stanovy CIF, a.s. - v likvidaci 


Novelizované úplné znění podle výsledků řádné valné hromady ze dne 29.6.2001
( MS Word 97 a vyšší, 105 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)

 

 

Statut společnosti CIF, a.s. - v likvidaci 

Text naleznete zde.
( MS Word 97 a vyšší, 76 kB, doporučujeme pravé tlačítko myši a Uložit cíl jako...)