CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

 

Náhrada škody

Žádost o sdělení čísla účtu, na který bude zaslána soudní úschova, 12.7.2010 [PDF, 498 kB]

Rozhodnutí soudu ze dne 25.2.2010, kterým jsou žalovaní povinni souhlasit s vydáním částky 24.657.480,-Kč ze soudní úschovy společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. [PDF, 239 kB]

Usnesení soudu o přijetí částky 24.657.480,-Kč do soudní úschovy ze dne 18.9.2006 [PDF, 35 kB]


Usnesení o odročení dražby na majetek Jana Mareše, byt Praha - Řepy   [gif, 76 kB]
Dražební vyhláška na majetek Jana Mareše, byt Praha - Řepy  [PDF, 150 kB]


Dražební vyhláška na majetek Jana Mareše, pozemky Kladno, Praha - Hostouň   [PDF, 145 kB]


Exekuční příkaz s.z. 40Ex 2510/03-386 ze dne 25. března 2005 (firma KYKLOP CS, s.r.o.)  [formát jpg, 121 kB]

Exekuční příkaz s.z. 40Ex 2510/03-385 ze dne 25. března 2005 (firma KYKLOP, s.r.o.)  [formát jpg, 129 kB]


Dražební vyhláška na majetek Jana Mareše, pozemky Kladno, Praha - Hostouň   [jpg, 412 k]


Dražební vyhláška na majetek Jana Mareše, areál Praha 10 - Štěrboholy   [jpg, 479 k]


Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-31 ze dne 3. ledna 2005 (účet u Citibank)  [formát jpg, 141 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-30 ze dne 3. ledna 2005 (účet u GE Capital Bank)  [formát jpg, 142 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-16 ze dne 2. září 2004 (nájem z bytu Praha 1 - Jánský Vršek)  [formát jpg, 106 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-15 ze dne 2. září 2004 (nájem z bytu Praha 1 - Jánský Vršek)  [formát jpg, 105 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-14 ze dne 2. září 2004 (nájem z bytu Praha 1 - Jánský Vršek)  [formát jpg, 104 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-13 ze dne 2. září 2004 (nájem z bytu Praha 1 - Jánský Vršek)  [formát jpg, 104 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-12 ze dne 2. září 2004 (nájem z bytu Praha 1 - Jánský Vršek)  [formát jpg, 103 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-11 ze dne 2. září 2004 (pohledávka vůči JMAK, s.r.o.)  [formát jpg, 102 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-10 ze dne 2. září 2004 (nájem z bytu Praha 6)  [formát jpg, 109 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-09 ze dne 2. září 2004 (byt Praha 6, nemovitost Praha - Štěrboholy)  [formát jpg, 174 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-08 ze dne 2. září 2004 (nemovitost Praha 1 - Jánský Vršek)  [formát jpg, 132 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-07 ze dne 2. září 2004 (pozemky Kladno, Praha - Hostouň)  [formát jpg, 159 kB]

Exekuční příkaz s.z. Ex 2026/04-06 ze dne 2. září 2004 (byt Praha 6 - Řepy)  [formát jpg, 150 kB]


Usnesení obvodního soudu pro Prahu 1 o nařízení exekuce ve výši 71,600.000,- Kč (nabylo právní moci dne 18.3.2004)


3.2.2004

V návaznosti na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 12. 2003, kterým bylo zamítnuto odvolání obžalovaného PhDr. Jana Mareše, byly ze strany CONSUS INVESTIČNÍHO FONDU, a.s., bez odkladu zahájeny úkony směřující k vymáhání náhrady škody. Dne 23.12.2003 byl podán u Obvodního soudu v Praze podán návrh na nařízení exekuce proti PhDr. Janu Marešovi. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 sp.zn. 33 Nc 7968/2003 ze dne 29.12.2003 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14.12.2001 sp.zn. 3 T 14/99 k vymožení pohledávky ve výši 71,600.000,- Kč ve prospěch poškozeného CONSUS INVESTIČNÍHO FONDU, a.s. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor Exekutorského úřadu Prachatice se sídlem Prachatice, Starokasárenská 192.

Exekutor bez odkladu zahájil úkony v exekučním řízení, zejména zahájil doručování rozhodnutí o nařízení exekuce a vydal též již příkazy na nařízení exekuce prodejem nemovitostí povinného, pokud jde o nemovitosti, které byly zajištěny státním zastupitelstvím ve prospěch náhrady škody poškozenému.