CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

    

novinky

předmět

aktualizace

Informace o termínu vyplácení podílů na likvidačním zůstatku do soudní úschovy

Upozorňujeme akcionáře, že počínaje 15. 8. 2017 budou peníze (výplata likvidačního zůstatku) skládány do soudní úschovy. S ohledem na to nelze přihlížet k dokumentům a prohlášením doručeným po 14. 8. 2017.

V případě dotazů volejte na tel. č. 538 728 556.

S pozdravem,
Mgr. Ing. Antonín Továrek,
likvidátor společnosti

27.7.2017

Obecné informace o výplatě podílů na likvidačním zůstatku fondu

Výplata podílů na likvidačním zůstatku poštovními poukázkami typu B
Výplata podílů na likvidačním zůstatku prostřednictvím soudní úschovy
Informace o výplatě podílů na likvidačním zůstatku dědicům zesnulých akcionářů

PDF Obecné informace o výplatě podílů na likvidačním zůstatku fondu, 186 kB

4.5.2017
INFORMACE PRO DĚDICE, KTEŘÍ NABYLI AKCIE SPOLEČNOSTI CONSUS V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

V případě, že byla poštovní poukázka doručena zesnulému a dědicové tohoto zesnulého akcionáře mají pravomocné rozhodnutí soudu (soudního komisaře), ve kterém je uvedeno, že po zesnulém (adresátovi poukázky) dědí XY akcií CONSUS IF, a.s., ISIN CZ0008028305, žádáme tyto dědice, aby fondu na adresu třída Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno, odeslali

  1. úředně ověřenou kopii tohoto pravomocného rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci (soud vyznačí na základě žádosti);

  2. vyplněný formulář pro sdělení čísla účtu, případně jiný průvodní dopis se žádostí o vyplacení tohoto podílu do jejich rukou, přičemž podpisy musí být úředně ověřené.

Úředně ověřenou kopii i úředně ověřený podpis dokumentů lze vyřídit kupř. na kterémkoliv Czech POINTu (Česká pošta, s.p.).

V případě dotazů můžete kontaktovat pověřenou osobu na tel. č. 538 728 556.

 

Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 21.11.2016, 419 kB

25.1.2017
INFORMACE LIKVIDÁTORA O POSTUPU PŘI VÝPLATĚ PODÍLU NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU

PDF Informace likvidátora o postupu při výplatě podílu na likvidačním zůstatku, 357 kB

Formulář pro sdělení čísla účtu  MS Word, 13 kB / PDF PDF, 400 kB

Čestné prohlášení o nabytí akcií v kupónové privatizaci  MS Word, 12 kB / PDF PDF, 400 kB

Čestné prohlášení o daňovém rezidentství v ČR  MS Word, 14 kB / PDF PDF, 249 kB

Čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu  MS Word, 17 kB / PDF PDF, 185 kB

21.11.2016
akt. 10.6.2017