CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s.  

CONSUS INVESTIČNÍ FOND,
a.s. v likvidaci
Formální sídlo zapsané v OR:
Jižní I č.5/783, 141 00 Praha 4

Skutečné sídlo:
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
Tel.: 538 728 960
Fax: 545 216 555

Hlavní strana    O společnosti     Výroční zprávy    Informační povinnost    Valné hromady    Zprávy o trestním řízení    Náhrada škody    Dotazy a odpovědi

 

Dotazy a odpovědi

V této sekci můžete posílat na vedení společnosti dotazy, které by podle vašeho názoru mohly zajímat širší obec akcionářů. Dotazy i odpovědi na ně budou zveřejněny na tomto místě. Pokud se chcete obrátit na vedení společnosti soukromě, použijte běžný email consus@consus-if.cz 

 

25. ledna 2005
Akcionář J.I., Slovensko

z textu emailu:
Ako akcionára, ktorý fondu veril, ma zaujíma:
1. Prečo sa fond dostal do likvidacie?
2. V horizonte približne koľkých rokov dostanú jeho akcionári likvidačný zostatok?
3. Ak sa dá odhadnúť, asi koľko českých korún môže akcionár očakávať za jednu akciu?

Ing. Mgr. Antonín Továrek
likvidátor

Podle českého práva musí všechny investiční fondy z kuponové privatizace provést buď likvidaci nebo transformaci na otevřený podílový fond. Zákonodárci tak rozhodli v roce 1998 (s přechodnou lhůtou do 2003) proto, že většina fondů byla obchodována s obrovskými diskonty a neexistovala perspektiva pro akcionáře jak se dostat ke svým penězům. Takto je nyní možno u otevřených podílových fondů získat od správce fondu obratem výplatu svého podílu a u investičních fondů v likvidaci časem likvidační zůstatek.
Vzhledem k tomu, že CONSUS nesplňoval parametry pro transformaci na otevřený podílový fond, nezbylo jiné řešení než rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. Likvidátora jmenovala Komise pro cenné papíry.
Provedení likvidace zahrnuje v případě CONSUSu zejména rozprodej akciového portfolia (objem portfolia cca 35 mil. Kč) a především vymožnení pohledávek za pravomocně trestně odsouzenými manželi Marešovými. Výše pohledávky přiznané CONSUSU trestním soudem činí cca 70 mil. Kč. V současné době probíhá exekuce a je zajištěno několik nemovitostí (zejména v Praze) patřících odsouzeným Marešovým. Délku ukončení všech soudních sporů CIFu si netroufám odhadnout, rozhodně však půjde o dobu několika let. Ve všech významných sporech CIF vystupuje na straně žalobce, tedy nehrozí fondu žádné riziko vzniku nových závazků, naopak pouze šance na zvýšení hodnoty aktiv.
Jako velmi opatrnou výši určení likvidačního zůstatku lze předpokládat částku 100 Kč na akcii. Nelze však vyloučit ani několikanásobek. Pro co nejvyšší částku likvidačního zůstatku učiníme maximum.

Antonín Továrek, likvidátor

 

6. ledna 2005
Písemní dotaz akcionáře *****

Vážený pane Továrek!
Prosím o krátku informáciu o situácii v IF CONSUS. Poslední správu mám o súdnych sporoch s bývalými zamestnancami fondu. Vašu adresu mám z internetu. Bohužial, iný zdroj informácií nemám, preto si o informácie dovoľujem požiadať Vás. Nepromeškal som lehotu prihlásiť sa? Existuje vôbec nejaký likv. zostatok? Tak rád by som už ukončil túto privatizačnú "anabázu"…
Príjemné Vianoce a šťastný nový rok Vám i Vašim blízkym praje  *****

Ing. Mgr. Antonín Továrek
likvidátor

Vážený pane,

Obdržel jsem Váš dopis se sérií otázek k situaci IF CONSUS. Předem Vás musím ubezpečit, že jste žádnou lhůtu nepromeškal. Povinnost přihlásit se do 3 měsíců od zveřejnění výzvy mají pouze (případní) věřitelé společnosti, nikoliv akcionáři. Kdo je akcionářem fondu, vyplývá z výpisu ze Střediska cenných papírů a každý z těchto akcionářů bude mít nárok na likvidační zůstatek.
Rovněž Vás chci ujistit, že likvidační zůstatek bude v každém případě kladný. Jeho přesná výše závisí jednak na tom, jak úspěšně se podaří prodat tituly z akciového portfolia fondu (jeho strukturu lze nalézt na internetu), dále na tom, na kolik se podaří vymoci exekucí už vykonatelné pohledávky za manželi Marešovými (pravomocně odsouzeni trestním soudem k trestu odnětí svobody a též k povinnosti nahradit fondu škodu ve výši cca 70 mil. Kč) a též na tom, s jakým výsledkem skončí další soudní spory, které dosud nejsou ukončené. Výplatu likvidačního zůstatku lze tak odhadem očekávat v horizontu 3 až 5 let.
O vývoji ve fondu se můžete kdykoliv v budoucnu informovat, ať už prostřednictvím internetu, písemným dotazem nebo telefonicky.

Přeji i Vám šťastný a úspěšný nový rok

Antonín Továrek, likvidátor

 

8. prosince 2004
 Akcionár Som majiteľom akcií spoločnosti Consus investičný fond, a.s. a chcem vedieť, kedy drobní akcionári fondu budú môcť svoje akcie predať.
V sekcii Náhrada škody sú informácie staré 10 mesiacov. Nič sa od tej doby nezmenilo?
Ing. Mgr. Antonín Továrek
likvidátor

Drobným akcionářům lze doporučit v současné době vyčkat ukončení likvidace investičního fondu. Upozorňuji, že s ohledem na potřebu dovést do konce všechna soudní řízení související s rozkradením majetku fondu, časový předpoklad je tři až pět let. Zejména probíhající exekuce na majetek manželů Marešových, což vzhledem k rozsahu exekuce a složité právní situace ohledně řady složek majetku je záležitost dlouhodobá.

Mareš byl trestním soudem pravomocně odsouzen v prosinci 2003 mimo jiné k povinnosti úhradit CIFu na náhradě škody přes 70 mil. Kč. Marešová byla trestním soudem pravomocně odsouzena k témuž v červnu 2004. Pokud by i přesto chtěli drobní akcionáři prodat akcie hned, musí si najít sami kupujícího, což je náročné a lze předpokládat, že prodejní cena bude výrazně nižší než částka, kterou po ukončení likvidace akcionáři obdrží.

 

7. prosince 2004
Jozef Ivan Dobrý deň! Som majiteľom akcií spoločnosti Consus investičný fond, a.s., chcem vedieť, ako ich môžem predať a zároveň vás zdvorilo žiadam o kontakt na Ing. Mgr. Antonína Továrka. S úctou Jozef Ivan
Ing. Mgr. Antonín Továrek
likvidátor

Kontakt na likvidátora: 
tel. 542134254, email: advokat@tovarek.cz 
adresa: Brno, Kobližná 47/19.

 

 

11. srpna 2004
  Jsem majitelem akcií společnosti Consus investiční fond, a.s. a chci je prodat. Můžete je ode mne odkoupit? Jak je mohu prodat?
Dr. Vratislav Šlajer
generální ředitel

Dotazů podobného znění dostáváme, spíše písemnou formou než elektronickou, poměrně hodně. Přestože řada aktivních investorů, zkušených na kapitálových trzích, může považovat podobné dotazy za zcela jasné, rád bych přece jen odpověděl:
1) NE, naše společnost od vás nemůže odkoupit vlastní akcie 
2) akcie CIF byly 20.5.2004 vyloučeny z veřejného trhu s cennými papíry RM-System. Od tohoto dne lze akcie CIF prodat pouze přímým prodejem jinému konkrétnímu investorovi, kterého si prodávající sám najde a za cenu, kterou si sami dva domluví.  To je však smysluplné spíše v případě větších podílů. 

Osobně však věřím, že i drobní akcionáři získají za své akcie v budoucnu solidní hodnotu v okamžiku vypořádání likvidačního zůstatku a to díky procesu náhrady škody vyplývající z trestního řízení proti manželům Marešovým. Průběžné informace o tomto procesu a exekucích na jejich majetek ve prospěch fondu, a tedy v konečném důsledku všech akcionářů fondu, můžete sledovat v sekci Náhrada škody.

 

11. června 2004
Jiří Rak Dobrý den, k jakým změnám došlo v portfoliu CIF od počátku roku. Zvláště mne zajímá, zda byly prodány akcie Ispat a jaké bylo dosaženo ceny. Děkuji.
Dr. Vratislav Šlajer
generální ředitel
Ano, akcie Ispatu byly prodány. Cena povinného odkupu byla 525 Kč/akcii, fond sehnal kupce, který nabídl cenu cca. 625 Kč/akcii a proto jsme akcie v povinném výkupu v limitu měsíce prodali. Fond utržil cca. 10 miliónů Kč. 

 

17. května 2004
Zdeněk Charvát Kdy a jakým způsobem bude provedeno vyplacení akcionářů? Jak je zajištěno aby akcionáři byli informování o prodeji aktiv (i pasiv) fondu? V případě nedobytnosti pohledávky za manželi Marešovými jak bude tato částka účtována? A další a podobné dotazy. I malý akcionář chce zbohatnout! Díky pane doktore. S pozdravem Ch.
Dr. Vratislav Šlajer
generální ředitel
Dobrý den,
vyplacení akcionářů bude provedeno likvidátorem v rámci vypořádání likvidačního zůstatku. Likvidátor nebyl dosud Komisí pro cenné papíry jmenován, má se tak stát v brzké době.
Akcionáři budou informování o průběhu likvidace jednak průběžně na internetových stránkách CIF, a.s., jednak v rámci řádných výročních zpráv společnosti. Pohledávka za Janem Marešem je předmětem již probíhající exekuce, pokud jde o o Albínu Marešovou, bylo nařízeno veřejné zasedání Vrchním soudem v Praze na den 28.6.2004. Na tomto zasedání by v rámci rozhodnutí o jejím odvolání mělo být rozhodnuto i o její povinnosti nahradit škodu. 

 

12. května 2004
Jan Prášil Dobrý den. Z jakého důvodu není v obchodním rejstříku uvedeno, že je fond v likvidaci? Děkuji.
Dr. Vratislav Šlajer
generální ředitel
Dobrý den, dovolte abych zodpověděl váš dotaz.
Dne 30.12.2003 valná hromada rozhodla v souvislosti se zákonnou úpravou o likvidaci fondu. Ve všech úředních listinách fond od této doby musí používat dovětek "v likvidaci".
V lednu 2004 jsme podali žádost na obchodní rejstřík o změnu názvu na "CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. - v likvidaci", což Městský soud v Praze dosud nezúřadoval. Jakmile tak učiní, promítnou se tyto změny do obchodního rejstříku.
Podle posledních informací bude o zápisu rozhodnuto ihned po té, co Vrchní soud v Praze vrátí rejstříkový spis, který si vyžádal.